Portrét Marie Fischerové Květochové, Autor: Neznámý – Moravian Library in Brno, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126811583

Život Marie Fischerové Květochové

  Marie Květochová se narodila roku 1892 a její první kniha vyšla již v roce 1916. Na radu výtvarných kritiků se zaměřila na ilustraci dětské knihy a právě dětská ilustrace je to, čím se vepsala do historie českého výtvarného umění. Díky své píli vydala kolem 80 knih a 800 pohlednic, její boubelaté dětičky se usmívaly z mnoha reklamních plakátků, věnovala se studiu krojů, oblékala loutky.
  Její slávu a tvorbu však stopl rok 1948, kdy byla prohlášena za buržoazní malířku nejenom pro svůj rodinný původ ale i motivy ilustrací ve svých knihách a na dlouhých 20 let ji byla zakázaná činnost. Nesměla knihy vydávat, ale ani nikde prodávat, byly staženy z knihkupectví, ale i z antikvariátů. V 51 letech jí tak skončila kariéra a mohla kreslit tedy jen „do šuplíku“.
  Po roce 1968, než ji znovu zakázali, se dočkala vydání krásného Národopisného krojovaného betlému.
  M. F. Kvěchová o které se říká, že malovala kdekoliv a kdykoliv zemřela v roce 1984 ale i přes všechny zákazy tužku a skicář nedala z ruky celý svůj život.